ME Skogskonsult

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

25-26/3, 1-2/4, 2023: Motorsågskörkort AB

Plats: Boden (Fåtal platser)

16-17/9, 23-24/9, 2023: Motorsågskörkort AB

Plats: Älvsbyn (Inställd)

Vi reserverar oss från att en kurs kan ställas in med kort varsel baserat på om deltagarantalet anses för lågt.