UTBILDNING

Motorsågskörkort A+B

Lär dig att hantera motorsågen på ett rätt och säkert sätt i skogen. Alla som använder motorsåg i annat fall än på sin egna privata mark måste enligt lag ha motorsågskörkort.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper (tillämpliga lagar och regler, säkerhetsföreskrifter, skyddsutrustning) och praktiska färdigheter (skötsel, handhavande, arbetsteknik) som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert och ergonomiskt sätt och för examineras mot motorsågskörkort nivå A och B.

Motorsågskörkort nivå A, motorsågning

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Motorsågskörkort nivå B, trädfällning grund

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Utrustning 

Kursdeltagare medtar själv

  • Motorsåg med tillbehör
  • Ev huggarbälte med skogsverktyg efter tycke o smak. Tex: Yxa, kilar, timmerkrokar måttband etc.
  • Hjälm med hörselkåpor o ansiktsvisir
  • Varselkläder på överkroppen (märkta EN471 alt EN20471)
  • Godkända sågskyddsbyxor, lägst klass 1
  • Godkända sågskyddsskor, stövlar eller kängor, lägst klass 1
  • Arbetshandskar
  • Ett första förband

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna kurs.

Kursmaterial

Litteratur som används i kursen är

  • Boken ”Motorsågning”, Skogsbrukarens handbok. ISBN: 978-91-88462-99-2
  • Häftet ”Motorsågen i ett uthålligt skogsbruk”, av Tomas Gullberg

Litteraturen finns att låna under kurstiden och kan även köpas för självkostnadspris.

Kursledare

Mikael Eriksson har lång erfarenhet av skogsbruk och arbete med motormanuella redskap och är av Säker Skog certifierad kursledare och examinator för motorsåg nivå A och B.

Anmälan & kursort

Intresseanmälan sker via formuläret nedan. Att anmäla intresse är ej bindande.

Kursort kan anpassas efter deltagarna, vi utgår från Boden men tar på oss uppdrag i Norrbotten och Västerbotten. Vi kan även utföra utbildning på annan plats beroende på uppdrag och antal deltagare.

Kursavgift

Deltagaravgift: Prisuppgift vid intresseanmälan.

Gör en anmälan

Skicka in en intresseanmälan för Motorsågskörkort A+B via formuläret på denna sida. Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som kursen genomförs.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov avseende nivå A+B. Om du klarar tentamen godkänns du och får motorsågskörkort A+B från Säker Skog.

Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Funderingar?

Intresseanmälan - Motorsåg A+B

11 + 7 =

ME Skogskonsult

Vi har även RA+RB kurser inom röjsåg.