FAQ

Vanliga frågor & svar

Hur gammal ska man vara för att ta motorsågs-/röjsågskörkort?

För att arbeta ensam med motorsåg eller röjsåg ska man vara minst 18 år (inte minderårig), det är alltså en lämplig ålder för att ta motorsågs- eller röjsågskörkort. Om man är fysiskt och psykiskt mogen är det dock tillåtet att arbeta med motorsåg och röjsåg redan från 16 års ålder om det inte är ensamarbete. Det finns alltså möjligheter att ta motorsågs- eller röjsågskörkort från det kalenderår man fyller 16 år, men observera att körkortet är ett utbildningsbevis och inte med automatik ger rätt att arbeta ensam.

När kan ett omprov i en kurs tidigast ske?

Huvudprincipen är att endast elever som kan bedömas ha nått tillräcklig kompetens skall gå till prov. Ett omprov får normalt ske tidigast nästa dag, men om det behövs mera omfattande träning kan det krävas längre tid.

Hur länge är motorsågs-/röjsågskörkortet giltigt?

Det finns inte en specifik giltighetstid för motorsågs-/röjsågskörkort. Däremot är det upp till var och en (privatperson som företagare) att avgöra om det behövs en repetitionsutbildning emellanåt.

Jag är mycket erfaren och kunnig, behöver jag gå en kurs för att ta motorsågskörkortet?

Nej, finns kunskapen som krävs räcker det att genomföra proven. Erfarenheten visar dock att ytterst få om ens någon klarar proven utan förberedelser. Men det kan räcka med en kortare utbildning (”avrostning”) eller självstudier.

Behöver jag ha motorsågskörkort om jag ska fälla ett träd på min egen tomt?

Enligt lag är det inte obligatoriskt att inneha motorsågskörkort för ensamt arbete med motorsåg på egen privat mark. Trots detta är det starkt rekommenderat att skaffa sig rätt kunskap och utbildning för att minimera riskerna i samband med motorsågsanvändning. Om motorsågsarbete utförs på annans mark, oavsett om det är privat eller inte, krävs däremot rätt behörighet, såsom ett motorsågskörkort. Detta gäller även om någon, som till exempel en granne, kommer över för att hjälpa till i det första scenariot. För att få ytterligare information om vilka som måste inneha motorsågskörkort och under vilka omständigheter, besök Säker Skogs hemsida.

Kan jag använda en elsåg under motorsågskursen?

Ja, det är fullt möjligt att använda en elsåg under kursen. Det är dock viktigt att notera att sågen måste vara tillräckligt kraftfull för att klara av att fälla flera träd med en stamtjocklek på 25-35 cm i diameter under kursens gång. Det innebär vanligtvis att du behöver ha flera fulladdade batterier tillgängliga vid kursens början, särskilt eftersom det oftast inte finns möjlighet till laddning när vi väl är ute i fält.

För provmomentet som ingår i A-behörigheten, vilket rör starten av sågen, krävs dock att du har tillgång till en 2-taktsmaskin. Detta är nödvändigt för att kunna demonstrera en säker och effektiv start genom att dra i startapparatens snöre. Det är en specifik och viktig del av utbildningen för att säkerställa att du kan använda och starta både elsågar och 2-taktsmaskiner på ett säkert och kompetent sätt under kursens gång.

Avbokning av kurs?

Om du har blivit sjuk eller fått förhinder och inte kan delta på kursen är det viktigt att du meddelar oss. Anmäl i så god tid som möjligt, då finns det möjlighet för andra deltagare som eventuellt står i kö att kunna delta.

Vid utebliven närvaro första kursdagen, utan att en anmälan om frånvaro kommit oss tillhanda, kommer vi debitera en avgift på 1500:- inklusive moms.

ME Skogskonsult

Fick du inte svar på dina frågor?